Στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου MediOne διενεργούνται κατευθυνόμενες παρακεντήσεις 2 σημείων με την μέθοδο της αναρροφητικής βιοψίας με λεπτή βελόνα (FNA)  

  • Θυρεοειδούς
  • Μαστού

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική εξέταση, η οποία γίνεται από ειδικό Ιατρό Ακτινολόγο με εξειδίκευση στο Υπερηχογράφημα της εν λόγω περιοχής. Σκοπός της είναι η λήψη υλικού ώστε να ακολουθήσει η επεξεργασία και έλεγχός του από ειδικό Ιατρό Κυτταρολόγο.

H παρακέντηση με βελόνα (FNA) έχει πλέον καθιερωθεί ως εξέταση ρουτίνας λόγω της απλότητάς της παρόλα αυτά αποτελεί ιατρική πράξη εκπληκτικής διαγνωστικής ακρίβειας και ασφάλειας.

Ο εξοπλισμός του ομίλου MediOne με υπερσύγχρονα απεικονιστικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και το εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της μονάδας μας στη Γλυφάδα εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα υπηρεσιών και διασφαλίζει το έγκυρο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Αυτές οι προϋποθέσεις κατατάσσουν τις υπηρεσίες μας στις κατευθυνόμενες παρακεντήσεις, τις εγκυρότερες της χώρας.   

Πως γίνεται η παρακέντηση στην περιοχή του Θυρεοειδούς;

Αρχικά γίνεται υπερηχογράφημα θυρεοειδούς με αξιολόγηση των όζων για την πιθανότητα κακοήθειας. Για την εκτίμηση της κατάστασης εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές (μελέτη αιμάτωσης, ελαστογραφία) ώστε να συνεκτιμηθεί το πλέον ύποπτο στοιχείο που αφορά το σημείο του όζου.

Ωστόσο πραγματοποιείται χαρτογράφηση της περιοχής στα συγγενή όργανα που αφορούν τον τράχηλο και τους λεμφαδένες για τυχόν ανεύρεση υπόνοιας διήθησης. Χρηστική απόρροια αυτού είναι η ταυτόχρονη λήψη υλικού από τα ύποπτα σημεία, αποφεύγοντας έτσι επανεξετάσεις και καθυστερήσεις επιβεβλημένων χειρουργείων.

Πως γίνεται η παρακέντηση στην περιοχή του Μαστού;

Τα πλεονεκτήματα της παρακέντησης στην περιοχή του μαστού είναι πολλά και άμεσα. Αποτελεί μία γρήγορη και απλή διαδικασία. Γίνεται με λεπτή βελόνα (FNA) η οποία αναρροφά υγρό ή κύτταρα από μια συμπαγή ή από κυστική βλάβη του μαστού. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης των υπερήχων στην διαδικασία, έγκειται στο γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την βελόνα και να την καθοδηγήσουμε στο ακριβές σημείο της βλάβης ώστε να αποφευχθούν ψευδή αποτελέσματα.

Κατόπιν το δείγμα αυτό απλώνεται σε γυάλινη πλάκα και αποστέλλεται στο κυτταρολογικό εργαστήριο προκειμένου να εξεταστεί η φύση του παρακεντηθέντος ογκιδίου.

Στις περιπτώσεις κύστεων μεγάλου μεγέθους με έντονα συμπτώματα βάρους ή πίεσης στην περιοχή, με την αναρρόφηση επιτυγχάνεται πλήρης αφαίρεση του υγρού. Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η ανακούφιση της ασθενούς από τα συμπτώματα.

Οι επιπλοκές αυτής της ιατρικής πράξεις είναι ελάχιστες έως μηδενικές ενώ τα αποτελέσματα δίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να αποφασισθεί άμεσα η χειρουργική ή όχι αντιμετώπιση του περιστατικού.