Οι αρτηρίες φέρνουν οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Οι φλέβες επαναφέρουν το αίμα (πτωχότερο σε οξυγόνο) πίσω στην καρδιά.

Υπάρχουν τρεις ομάδες φλεβών στα κάτω μέλη:

  • οι επιπολής φλέβες (δηλαδή, της επιφάνειας) που είναι πιο κοντά στο δέρμα,
  • οι εν τω βάθει φλέβες (δηλαδή, του βάθους) που βρίσκονται μέσα στις μυϊκές ομάδες και
  • οι διατιτρώσες (ή διατιτραίνουσες) φλέβες που συνδέουν τις επιπολής με τις εν τω βάθει φλέβες.

Η διάγνωση των κιρσών γίνεται εύκολα από τον ειδικό ιατρό με βάση την κλινική εικόνα και την εξέταση με φορητό Doppler. Αυτός είναι αρμόδιος να αποφασίσει αν χρειάζεται συμπληρωματικά να γίνει πιο λεπτομερής εξέταση με υπερηχογράφημα Triplex των φλεβών του μέλους ή με φλεβογραφία και ποια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν με αυτήν. Οι ορθότερες μελέτες γίνονται από ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους σε τέτοια εξέταση.