Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ν. 3850/2010), ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς που το εργασιακό τους περιβάλλον μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών όπως: τεχνικά έργα, ναυπηγικές εργασίες, βιομηχανίες κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, Δήμους, Μεταφορές, χειρισμός μηχανημάτων έργου, βαρέων οχημάτων, εργασίες με κίνδυνο ανάφλεξης ή έκρηξης, εργασίες σε ύψος και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, τηλεπικοινωνίες, ξενοδοχειακές μονάδες, καθαρισμοί και αποκομιδή απορριμμάτων, εργασίες παροχής υγείας, μεταποιητική δραστηριότητα, μεταφορές, ναυτιλία, εργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης κλπ.

Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

 • η νομική θωράκιση
 • η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων
 • η βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας, αύξηση παραγωγικότητας
 • μείωση του απουσιασμού, μείωση των επαγγελματικών νοσημάτων και ατυχημάτων και αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων.

Για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων το Ιατρικό Κέντρο »ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ» διαθέτει φορητό ιατρικό εξοπλισμό καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπό την επίβλεψη Ειδικού Ιατρού Εργασίας, ώστε οι απαραίτητες εξετάσεις να πραγματοποιούνται στο χώρο της επιχείρησης χωρίς απώλεια εργατοωρών.

Προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας:

 • Διενέργεια Ιατρικών Εξετάσεων: Παθολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα,
 • ΩΡΛ εξέταση, ακοογράφημα, ωτοσκόπηση,
 • Πνευμονολογικός έλεγχος, σπιρομέτρηση,
 • Οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση όρασης (visiotest) σε χειριστές οθονών, οδηγούς κλπ., μέτρηση οπτικής οξύτητας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για επιχειρήσεις με χειρισμό οθονών οπτικής απεικόνισης (Π.Δ. 398/1994)
 • ΠΛΗΡΕΙΣ Αιματολογικές Βιοχημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις στο σύγχρονο και πιστοποιημένο εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου »ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ» .Οι αιμοληψίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης από έμπειρη ομάδα αιμοληπτών στον χρόνο που επιλέγεται ώστε να μειωθεί το κόστος μετακίνησης, η απώλεια παραγωγικότητας και η ταλαιπωρία των εργαζομένων.
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων σε εργαζόμενους των συνεργαζόμενων εταιρειών και επιχειρήσεων,
 • Ειδικές μετρήσεις όπως μολύβδου ή άλλων βαρέων μετάλλων στο αίμα και σε βιολογικά υγρά εργαζομένων με έκθεση σε αντίστοιχους βλαπτικούς παράγοντες.

Επιπλέον ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

 • Πιστοποιημένα προγράμματα Εκπαίδευσης σε θέματα Α’ Βοηθειών – και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή σε επιχειρήσεις κάθε είδους προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους
 • Διενέργεια Εμβολιασμών (Αντιτετανικό, Αντιγριπικό, Ηπατίτιδας Α, Β κα.)
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Προγράμματα ελέγχου εργαζομένων για χρήση αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών στο πλαίσιο της εργασίας
 • Προγράμματα ιατρικού ελέγχου της υγείας των εργαζομένων κατά την πρόσληψή τους καθώς και περιοδικού ιατρικού ελέγχου κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας
 • Παρέχονται επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για το είδος και τη συχνότητα των απαραίτητων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για κάθε εργαζόμενο, ανά θέση εργασίας και κατηγορία επικινδυνότητας
 • Εκτίμηση της καταλληλότητας  (FIT FOR THE JOB CERTIFICATE) του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία που εκτελεί ή πρόκειται να του ανατεθεί και έκδοση σχετικής βεβαίωσης καταλληλότητας
 • Διερεύνηση Επαγγελματικών ασθενειών, εκπόνηση επιδημιολογικών μελετών
 • Εκπόνηση Πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις επαγγελματικής ασθένειας για δικαστική χρήση ή διεκδίκηση αποζημίωσης από τον παθόντα
 • Ανανέωση και επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου της επιχείρησης ώστε να συμπεριλαμβάνεται και ο υπολογισμός του πιθανού κινδύνου από Επαγγελματικές ασθένειες καθώς και οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός σχεδιασμός πολιτικής υγείας και πρόληψης.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους στον τομέα του επαγγελματικού CheckUp, το Ιατρικό Κέντρο MediOne εξυπηρετεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στις εταιρίες: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ, ΕΞΠΡΕΣ ΝΕ, ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ ΝΕ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΝΕ, ΜΙΧΑΗΛ ΝΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΝΕ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕ, SPANOPOULOS GROUP SA, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ, ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕ, ASSODIVERS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ κ.α.