Το Ηolter πίεσης είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα και καταγράφει την αρτηριακή πίεση για ένα 24ωρο.


Είναι μια έγκυρη εξέταση, που δίνει στον Καρδιολόγο μια πλήρη εικόνα της πίεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, καθώς η αρτηριακή πίεση του ανθρώπου έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη σωματική του δραστηριότητα, τη θέση του σώματός του, καθώς και την ψυχολογική του κατάσταση.


Η εξέταση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της περιχειρίδας του πιεσόμετρου, στον βραχίονα του εξεταζόμενου και μίας μικρής, ελαφριάς, φορητής και πολύ διακριτικής συσκευής στη ζώνη του.

 

 

 

Η συσκευή αυτή μετρά την αρτηριακή πίεση, σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και στη συνέχεια επιστρέφεται από τον εξεταζόμενο, προκειμένου να αναλυθεί από  ένα ειδικό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή!


Τα αποτελέσματα θα εκτιμηθούν, από τον θεράποντα Ιατρό.