Το Holter ρυθμού είναι μία ιδιαίτερα διαδεδομένη και απλή μη επεμβατική εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα συνήθως, 24 έως 48 ωρών.

Το Holter ρυθμού παίζει  σημαντικό ρόλο, στην διερεύνηση συμπτωματολογίας σχετιζόμενης με αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, προλιποθυμικά, λιποθυμικά ή συγκοπικά επεισόδια.

Με την ίδια εξέταση υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ανίχνευσης, σιωπηλής ισχαιμίας, δηλαδή ισχαιμίας του μυοκαρδίου, που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον ασθενή!

Η εξέταση είναι μη επεμβατική, εντελώς ανώδυνη, δεν πονάει καθόλου και πραγματοποιείται με την τοποθέτηση λίγων αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων στο θώρακα του εξεταζόμενου και μιας μικρής, ελαφριάς, φορητής και πολύ διακριτικής συσκευής στη ζώνη του.

Αυτή η συσκευή μένει τοποθετημένη στη θέση της, επί 24 ή 48 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, η συσκευή επιστρέφεται, προκειμένου να αναλυθεί μέσω ειδικού υπολογιστή και τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από τον θεράποντα Ιατρό.