Είναι μία μη επεμβατική εξέταση που χρησιμοποιείται, για να εκτιμήσει τους όρχεις και τις επιδιδυμίδες

Γίνεται με ένα μηχάνημα υπερήχων, στο οποίο έχει προσαρμοστεί μία ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εξέταση των οργάνων αυτών.

Τα σημερινά μηχανήματα στην πλειοψηφία τους έχουν ενσωματωμένη και την τεχνολογία Doppler, η οποία εκτιμά τη ροή του αίματος στους όρχεις. Η εξέταση γίνεται από ακτινολόγο η ουρολόγο που έχει εκπαιδευτεί στην υπερηχογραφία του ουροποιητικού συστήματος.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να κάνετε την εξέταση:

  • Στη διερεύνηση κάποιας ψηλαφητής μάζας (π.χ. καρκίνος)  ή σε πόνο στους όρχεις.
  • Στη φλεγμονή των όρχεων ή της επιδιδυμίδας.
  • Σε υποψία συστροφής του όρχεως (από το Doppler θα φανεί απουσία αιμάτωσης).
  • Στη διάγνωση παρουσίας υγρού στο όσχεο (υδροκήλη), αίματος (αιματοκήλη) ή πύου.
  • Στην υπογονιμότητα (π.χ κιρσοκήλη).

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι:

  • Θα ξαπλώσετε στο εξεταστικό κρεβάτι, αφού πρώτα αφαιρέσετε τα ρούχα από τη μέση και κάτω, σε ύπτια θέση.
  • Ένα διαυγές πηκτό ζελέ θα απλωθεί στο σημείο της εξέτασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν υπολείμματα δεν λεκιάζουν τα ρούχα.
  • Ο γιατρός, στη συνέχεια, θα ακουμπήσει την κεφαλή υπερήχων στο ζελέ και θα αρχίσει να σαρώνει την περιοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί να πάρετε μία βαθιά ανάσα και κρατώντας την να σπρώξετε προς τα κάτω, αυξάνοντας την πίεση στην κοιλιά.
  • Αυτό γίνεται για την αξιολόγηση της κιρσοκήλης και την παλινδρόμηση του φλεβικού αίματος προς τους όρχεις.
  • Μετά το τέλος της εξέτασης, θα σας βοηθήσει να σκουπίσετε το ζελέ.